POETRY

 
 

Home

About the INPS

Focus on JMS

Important Announcements

Activities & Photos, 2001 - Present

Archival Photos

Press Statements & Interviews, 2001 - Present

Brief Messages & Letters, 2001 - Present

Articles & Speeches, 2001 - Present

Articles & Speeches, 1991 - 2000

Poetry

Display of Books

Bibliography 1991 - 2000

Bibliography 1961 - 1990

Documents of Legal Cases

Defend Sison Campaign

Letters to Jose Maria Sison

Feedbacks

Links

 ANG PAGIGING BAYANI

Ni Jose Maria Sison

Hindi sa paraan ng pagkamatay

Nagiging bayani ang sinuman.

Kundi sa kahulugang hinango

Sa mga pakikibaka laban sa kaaway.May bayaning namatay sa larangan,

May bayaning namatay sa gutom at sakit,

May bayaning namatay sa sakuna,

May bayaning namatay sa katandaan.Anuman ang paraan ng pagkamatay,

May pagkakatulad ang mga bayani:

Naglingkod sa bayan

Hanggang huling hininga.


return to top

backwhat's new