POETRY

 
 

Home

About the INPS

Focus on JMS

Important Announcements

Activities & Photos, 2001 - Present

Archival Photos

Press Statements & Interviews, 2001 - Present

Brief Messages & Letters, 2001 - Present

Articles & Speeches, 2001 - Present

Articles & Speeches, 1991 - 2000

Poetry

Display of Books

Bibliography 1991 - 2000

Bibliography 1961 - 1990

Documents of Legal Cases

Defend Sison Campaign

Letters to Jose Maria Sison

Feedbacks

Links

 PAPURI SA MGA MARTIR

Ni Jose Maria SisonAbot langit magpakailanpaman

Ang papuri natin sa mga bayaning

Namatay sa kamay ng kaaway:

Sa larangan ng labanan

Sa liblib at ilang na pook

Sa silid ng pagpapahirap

At sa pagkahanay sa pader.Sa madudugong lugar na ganito,

Ang pakikibaka’y pinakamatalas

At ang kahulugan ng buhay

Ay nasusubok sa mapagpasyang sandali.Kagitingang hanggang huling hinga

Ang nagpapawalang maliw sa buhay ng martir

Lampas sa iglap na kamatayan.(Repeat last 3 lines as refrain)


return to top

backwhat's new