DEFEND SISON CAMPAIGN

 
 

Home

About the INPS

Focus on JMS

Important Announcements

Activities & Photos, 2001 - Present

Archival Photos

Press Statements & Interviews, 2001 - Present

Brief Messages & Letters, 2001 - Present

Articles & Speeches, 2001 - Present

Articles & Speeches, 1991 - 2000

Poetry

Display of Books

Bibliography 1991 - 2000

Bibliography 1961 - 1990

Documents of Legal Cases

Defend Sison Campaign

Letters to Jose Maria Sison


Feedbacks

Links

 

 

VS brandmerken Filippijnse revolutie opnieuw als "terroristisch"
Mag Sison zelfs geen boek meer schrijven?

Bert De Belder

Op 9 augustus heeft VS-Staatssecretaris Colin Powell de Communistische Partij van de Filippijnen (CPP) en het Nieuwe Volksleger (NPA) opnieuw het label ‘Foreign Terrorist Organization’ opgeplakt. Voor de VS, daarin gevolgd door de Europese Unie, zal de Filippijnse revolutie maar ophouden "terroristisch" te zijn, als ze… ophoudt te bestaan.

De CPP en het NPA kwamen op 9 augustus 2002 voor het eerst op de "terroristenlijst" van de VS terecht, samen met CPP-stichter Jose Maria Sison. Daarmee is het Amerikanen verboden materiële steun te verlenen aan de CPP/NPA. Alle financiële instellingen in de VS moeten de tegoeden van de CPP/NPA blokkeren. En haar vertegenwoordigers of leden kunnen geen visa meer krijgen voor de VS.

Om de twee jaar moet dit label van "terrorisme" herbevestigd worden, en dat is wat VS-Staatssecretaris Colin Powell nu gedaan heeft. Met als motivatie ondermeer: "De CPP/NPA is gekant tegen elke militaire aanwezigheid van de VS in de Filippijnen (…), neemt VS-troepen die deelnemen aan gezamenlijke militaire manoeuvers tot doelwit (…) en wil VS-militairen aanvallen als die ontdekt worden in haar gebieden." De Verenigde Staten houden tweemaal per jaar grootschalige militaire manoeuvers op de Filippijnen, waaraan 2500 soldaten deelnemen. Een 300-tal VS-militairen verblijft permanent in het land. Logisch toch dat de Filippijnse revolutionaire beweging komaf wil maken met die buitenlandse militaire interventie?

Washington daarentegen wil komaf maken, niet met het "terrorisme", maar met de Filippijnse revolutie. Als het niet kan met de stok van de militaire repressie, dan met de wortel van de vredesonderhandelingen. Powell: "Deze her-benoeming [tot ‘terroristische’ organisatie] sluit de mogelijkheid van een eventuele vreedzame overeenkomst met de regering van de Filippijnen niet uit." Het hoofd van de delegatie van de Europese Commissie in Manilla, Ambassadeur Jan de Kok, klinkt als de papegaai van Powell. De man stelt dat het terroristenlabel net zolang op het NPA zal blijven kleven totdat het zijn "vijandelijkheden op het terrein" stopzet en een vredesakkoord sluit met de regering. Op 28 oktober 2002 plaatste de Europese Unie het NPA en Sison al op haar eigen "terroristenlijst". Dit in navolging van de - vandaag herhaalde - oproep van de VS aan andere landen om maatregelen te nemen "om deze terroristische organisaties te isoleren, hun bronnen van financiële steun droog te leggen [en] de grensoverschrijdende bewegingen van hun leden te voorkomen."

Terugvechten is de boodschap

Al twaalf jaar lang houdt de overkoepelende revolutionaire alliantie in de Filippijnen, het Nationaal Democratisch Front (NDFP), regelmatig vredesbesprekingen met de Filippijnse overheid. Op 24 augustus zou een nieuwe ronde volgen in Oslo, maar het NDFP heeft die nu uitgesteld. In één van de intussen bereikte overeenkomsten stond immers dat de Filippijnse regering effectieve stappen zou ondernemen om de CPP, het NPA en Sison van de ‘terroristenlijsten’ van de VS en de EU te laten verwijderen. Jose Maria Sison, de eerste politieke raadgever van het NDFP, zegt dat het Bush-regime de vredesonderhandelingen saboteert door "aan de Filippijnse regering te dicteren dat ze de onderhandelingen moet gebruiken voor geen ander doel dan de capitulatie of gewoonweg de vernietiging" van de Filippijnse revolutie. "Zolang de Filippijnse regering onder de duim van de VS blijft, kunnen de revolutionaire krachten en het volk geen enkele fundamentele hervorming op sociaal, economisch of politiek vlak verwachten van de onderhandelingen. Zij hebben wel veel betere mogelijkheden om terug te vechten dan ikzelf, door te mikken op grote revolutionaire overwinningen in de Filippijnen. Ik ben als banneling kwetsbaar voor allerlei aanvallen van het imperialisme, en mijn democratische rechten en fundamentele vrijheden worden grof geschonden. (…) Maar dat ontmoedigt mij niet om terug te vechten."

Auteursrechten van nieuw boek Sison geblokkeerd

Wordt nu ook Sison’s vrijheid van spreken geschonden door de VS, nochtans het Eerste Amendement van de Amerikaanse Grondwet? Het lijkt er sterk op dat Sison, als het aan Bush ligt, zelfs geen boek meer mag schrijven. Zijn nieuwste werk, "Thuis in de wereld. Portret van een revolutionair" (in het Engels), dat hij samen schreef met de Filippijnse auteur Ninotchka Rosca, is pas van de pers. Zijn uitgever, Open Hand Publishing, wilde hem vooraf een deel van de auteursrechten betalen. Maar dat was buiten het VS-ministerie van Begroting (US Treasury Department) gerekend, dat prompt bij de betrokken bank tussenkwam om de betaling te blokkeren! Sison vraagt zich bezorgd af of "onder de drakonische voorwaarden van Bush en [VS-secretaris van Begroting] Ashcroft mijn uitgever, mijn mede-auteur en al wie betrokken is bij de verspreiding van het boek nu beschuldigd kunnen worden van het goedkeuren en helpen van ‘terrorisme’".

 

Meer info? Kom naar de startdag van intal, zaterdag 4 september, 10 u -16.30 u, Haachtsesteenweg 53, Brussel. Louie Jalandoni (NDFP) spreekt er over de campagne Defend Sison en de antiterrorisme-wetten. www.intal.be, [email protected]

 

 

 return to topwhat's new