BRIEF MESSAGES & LETTERS, 2001 - Present

 
 

Home

About the INPS

Focus on JMS

Important Announcements

Activities & Photos, 2001 - Present

Archival Photos

Press Statements & Interviews, 2001 - Present

Brief Messages & Letters, 2001 - Present

Articles & Speeches, 2001 - Present

Articles & Speeches, 1991 - 2000

Poetry

Display of Books

Bibliography 1991 - 2000

Bibliography 1961 - 1990

Documents of Legal Cases

Defend Sison Campaign

Letters to Jose Maria Sison

Feedbacks

Links

 

PAKIKIRAMAY AT PARANGAL KAY KA DAN

Ni Prop. Jose Maria Sison
Tagapangulo, International Coordinating Committee
International League of Peoples' Struggle
27 Hunyo 2008

Taos-pusong nakikiramay ang buong International League of Peoples' Struggle sa pamilya at sa malalapit na kasama ni Ka Dan Vizmanos sa pakikibaka. Tulad ng ginawa natin sa nakaraang buwan, pagkakataon natin muli na ipagbunyi ang mga mahalagang ambag ni Ka Dan sa kilusan ng sambayanang Pilipino para sa pambansang kasarinlan at demokrasya. Mapulang saludo sa iyo, Ka Dan!

Laging minamahalaga ng kilusan ang kanyang mga pagkilos, ideya at payo. Sa kanyang pagpanaw, mananatili ang kanyang inspirasyon sa atin. Napakalaki ang paghanga ng buong kilusan sa kanya nang labanan niya ang panunupil ng pasistang diktadura ni Marcos sa sambayanang Pilipino. Kaugnay nito, ikinulong at pinahirapan siya ng imbing rehimen..

Una kaming magkita ni Ka Dan kaugnay ng pagtatatag ng Partido ng Bayan noong 1986. Sa aming usapan, pumayag siyang magbuo ng grupo ng mga opisyal ng reaksyonaryong hukbo para himukin ang mas marami pa sa panig ng inaapi at pinagsasamantalahan at sa makabayan at progresibong landas. Naging tampok ang kanyang mga sulating sumasalungat sa reaksyonaryong sistema at ang kanyang pagkilos bilang opisyal ng BAYAN, SELDA, Partido ng Bayan at iba pang pormasyon.

Maalam at magiting si Ka Dan sa pagtatuguyod sa mga karapatan at interes ng sambayanang Pilipino laban sa mga imperyalista at lokal na reaksyonaryo. Subalit sa kanyang diwa at estilo ng pagkilos lagi siyang mapagpakumbaba sa paglilingkod sa masa at sa pakikipagtulungan sa mga kasama, kahit na napakataas ng mga posisyong kanyang inabot sa mga organisasyong kanyang kinilusan.

Ilang ulit na nakapunta si Ka Dan sa Olanda. Tuwi naming siyang makasama sa mga pormal at impormal na pagtitipon, laging nakalulugod at mabunga ang aming mga talakayan tungkol sa kalagayan ng inangbayan at mga tungkulin para isulong ang kilusan ng sambayanang Pilipino para sa pambansang pagpapalaya at demokrasya.

Maipagmamalaki namin at ng lahat ng kababayan na si Ka Dan Vizmanos ay isang dakilang bayani at tunay na kawal ng bayan. Wagas ang kanyang hangaring makamit ng sambayanang Pilipino ang pambansang kasarinlan, demokrasya, hustisya sosyal, lahatang panig na pag-unlad at matibay dahil makatarungang kapayapaan. Laging buhay si Ka Dan sa ating diwa at puso. Ipagpapatuloy natin at ng mga kasunod na salinglahi ang kanyang pakikibaka. ###

return to top

backwhat's new