POETRY

 
 

Home

About the INPS

Focus on JMS

Important Announcements

Activities & Photos, 2001 - Present

Archival Photos

Press Statements & Interviews, 2001 - Present

Brief Messages & Letters, 2001 - Present

Articles & Speeches, 2001 - Present

Articles & Speeches, 1991 - 2000

Poetry

Display of Books

Bibliography 1991 - 2000

Bibliography 1961 - 1990

Documents of Legal Cases

Defend Sison Campaign

Letters to Jose Maria Sison

Feedbacks

Links

 LAGI AKONG KASAMA NINYO

Ni Jose Maria Sison

Ang aking katawan ay nakapiit
Subalit diwa ko'y malayang gumagala
Sa bawat rehiyon at sona
Sa bawat panahon.

Ang aking natupad
Sa malaong panahon sa rebolusyon
Hindi mawawala sa isang hagupit.
Iyon ay ipinagpapatuloy ninyo.

Nang ako'y dakpin
Ang mga rebolusyonaryong pwersa
Ay malayo na sa kudlit
Na pinagsimulan.

Mangahas na ituloy ang pag-akyat
Huwag hayaan ang pagbagsak ninuman
Na makasagka sa dakilang kilusan natin.
Higit pang itaas ang pulang bandila.

Lagi akong kasama ninyo,
Sa inyong pag-aaral, paggawa at pakikihamok.
Lagi akong kasama ninyong
Tumutupad sa mga mahigpit na tungkulin.

Ako'y kabahagi ninyo
Sa hirap at ginhawa
Lagi akong kasama ninyo
Sa linya ng martsa.

Saklawin ang buong bayan
Magpalalim sa bawat lokalidad
Pangibabawan ang lahat ng kahirapan
Tiyakin ang tagumpay.
return to top

backwhat's new